Energimyndigheten Tar Ledning:

Nu Ansvarig för Sveriges Laddstationsdata i Nobil

Nu finns det en enkel och smidig väg till att lokalisera våra närliggande laddstationer när du är ute på vägarna! Elbilbox har anslutit sig till två praktiska gratis internettjänster, Nobil.no och Laddning.nu, för att göra det enklare än någonsin att hitta våra laddstationer. 

Vi har spännande nyheter att dela med oss av: Energimyndigheten har nu tagit över registrering av svenska laddstationer, med andra ord ansvaret för Sveriges laddstationsdata i den norska databasen Nobil. Bakom detta ligger projektet “Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet”, som har fått finansiering från Nordiska Ministerrådet.

Denna förändring innebär att Energimyndigheten nu bär ett ännu större ansvar för att säkerställa att uppdaterad och korrekt data är gratis och tillgänglig för dem som vill utveckla karttjänster eller reseplanerare. Dessutom kommer möjligheten att registrera en ny laddstation i databasen vara tillgänglig via Energimyndighetens webbplats. Chargefinder är ett exempel på en av tjänsterna och apparna som använder sig av Nobil-databasen. Elbilbox har nu kartlagt sin första publika laddstation som ligger i Göksäter, vilken är enkel att hitta med hjälp av Nobils databastjänster. 

Energimyndigheten kommer också att ansvara för att utveckla databasen vidare. På längre sikt kommer den svenska datan i Nobil att spela en nyckelroll i att påskynda omställningen av transportsektorn och skapa möjligheter för ett förstärkt samarbete kring laddinfrastruktursfrågor med Norge och våra andra nordiska grannländer.

Detta betyder att du, som en del av vårt nätverk, kommer att kunna dra nytta av dessa förbättringar när du söker efter och använder våra laddstationer på ett smidigare sätt!