Vanliga frågor

Date

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna vi får och dess svar

I samband med att du köper en laddbar bil medföljer ofta en laddkabel för att kunna ladda bilen från en vanlig väggkontakt eller motorvärmaruttag. Tyvärr är det några som inte vet att denna kabel ska betraktas som ett ”reservhjul”, dvs som man endast använder för laddning i nödfall.  Vid laddning belastas elinstallationen ofta maximalt under en längre och sammanhängande tid. Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för det och klarar således inte den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under en längre tid. Värmeutvecklingen innebär brandrisk och bidrar till snabbare åldrande av elanläggningens komponenter.  Elsäkerhetsverket ser väldigt allvarligt på hur detta hanteras och avråder med all bestämdhet från denna typ av laddning. 

 Utöver det vill vi uppmärksamma er om att: Försäkringsbolagen täcker oftast inte kostnaderna! Bränder som uppstår på grund det täcks oftast inte av försäkringsbolagen. Eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. 

Laddning av elbilar i en BRF: Styrelsen har ett långtgående ansvar!

Bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare har skyldighet enligt lag att jobba systematiskt med brandskydd. Att förebygga brand som kan uppstå på grund av att elanordningar används felaktigt är en del av det förebyggande arbete. Det är såldes viktigt att ladda från en laddbox som är installerat från en elektriker för att eliminera brandfara!

95 % av laddningen sker i hemmet och på arbetsplatsen.  Det är vanligast att du kommer att välja att ladda din laddbil hemma i garaget eller på din parkeringsplats medan du sover. 

Det varierar och beror på modell, hur kallt det är ute och hur snabbt du kör spelar också en stor roll. Du kan komma runt 40 mil på en laddning med dagens laddbilar men storleken på batterierna och laddningskapaciteten ökar hela tiden. De flesta resor med bilen är korta och du kommer därför upptäcka att du sällan behöver ladda för så långa sträckor.

Antalet el- och hybridbilar och stödet för att bygga framtidens laddinfrastruktur ökar enormt. I samband med det väljer fler och fler att installera laddstationer på sina parkeringsplatser hemma men också företag, köpcenter och kommuner installerar laddstationer på sina parkeringsplatser.  Det finns snabbladdare längs E4, E18 och E6.

Du kommer för det mesta ladda bilen hemma när du ändå inte använder bilen. Med en laddstation hemma tar det från tre timmar och uppåt att ladda färdigt. Men laddningstiden varierar beroende på vilken laddstation du har valt och bilens kapacitet. 

Det beror på elavtal, bilmodell och hur du kör din bil. Kostnaden för elen är runt 2-5 kr per mil.

Det är 1-fas normalladdare som lämpar sig bäst för din bil.

En 1-fas laddstation laddar maximalt 7,4 kW dvs 4 mil per timme och en 3-fas laddstation laddar max 22kW ungefär 11 mil per timme. Det är dock fortfarande väldigt få bilar som kan ladda max 22kW.

Fler...