Installerat & Klart

Date

Installerat & Klart

Följande ingår i paketpriset: 

✓ Installation och montage av laddstation på fassad . (Tillkommer kostnader för grävning och material om placering ska ske på stolpe). 

✓ Högkvalitativ, svensk och framtidssäkrad laddstation från Charge Amps

✓ Kostnadsfri APP och molntjänst för full kontroll över din laddstation

✓ Anslutning till elcentral 

✓ Wifi anslutning krävs för uppkoppling av laddstation samt lastbalansering . OBS! Viktigt att signalstyrkan är tillräckligt på den avsedda platsen där laddstationen ska placeras).

✓ En håltagning och brandtätning 

✓ 10 m kabel och kabeldragning

✓ Personskyddsbrytare för laddstation Halo. (Laddstation Aura inbyggd personskyddsbrytare).

✓ Driftsättning av laddstation

✓ Städning av platsen

Paketpriset utgår från ovanstående behov samt att det finns plats i elcentralen. För extra önskemål eller behov utöver paketpriset tillkommer kostnader. 

Kontakta oss för mer information!

Prislista vid tillkommande arbeten:

Alla priser är exklusive moms och faktureras efter utförd installation.

Fler...