Exempel på motion till bostadsrättsföreningens stämma för beslut om installation av laddplats

Så här skriver du en motion:

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
 

Du får gärna använda mallen nedan.

Bostadsrättsföreningen xx

Motion till föreningsstämman den xx/xx 2022 angående installation av laddstationer. 

Bakgrund
Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen. Många föreningar har redan laddplatser och allt fler bostadsrättsföreningar håller på att installera laddstationer i sin förening. Nu är det viktigt att även vår bostadsrättsförening beslutar att göra detta eftersom Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt och bilen står flest timmar parkerad hemma. 

Insats för miljön och ökar försäljningspriset på lägenheterna
Samhället har ställt in kursen mot en framtid som präglas av ett mer hållbart alternativ för fordon. Energilösningar för fordon kommer till stor del att baseras på el och smarta laddlösningar. Att installera och tillhandahålla våra medlemmar med laddstationer är en insats för miljön och ökar samtidigt värdet på vår fastighet! En förening med miljötänk är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och ökat intresse kan leda till högre försäljningspris. Flera fastighetsmäklare bekräftar att intresset för elbilar har medfört prisökningar på lägenheter som har laddplatser.

Lätt att installera laddstationer
Installation av laddstationer är lätt att fixa. Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet är enkelt och utförs av en  elinstallatör som är godkänd av elsäkerhetsverket. 

50% bidrag från Naturvårdsverket: Statliga pengar betalar halva kostnaden
Föreningen kan få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för halva investeringskostnaden för laddstationen. Resterande kostnad kan debiteras som höjd parkeringsavgift. Investeringen medför då inte någon merkostnad för föreningen. Elkostnaden vid laddning av elbilarna kan debiteras direkt till varje medlem eller fördelas mellan användarna på olika sätt och behöver inte medföra någon kostnad för föreningen.

Förslag till beslut
Jag/vi föreslår föreningsstämman besluta att installera en laddstation med x st laddpunkter för x st elbilar.

Förnamn Efternamn (eventuellt kompletterat med lägenhetsnummer)

Offert inom 48 timmar! Fyll i formuläret så hörs vi snart!