Kommer energin att räcka till?

Vi har ett gemensamt ansvar att anpassa våra livsstilar efter rådande klimatförändringar. En fossilfri generation växer fram och det innebär att vi blir allt mer beroende av hållbara energilösningar. Vind- och vattenkraft är två energikällor som det satsas mer på i vårt samhälle, men också solceller. Samtliga biltillverkare har insett detta och ställer om produktionen efter el- och hybridbilar. Med denna utveckling menar vi att det borde vara en självklarhet att vara med på resan som ska ta oss in i framtiden mot ett hållbart samhälle.

Vi får ofta frågan om hur energiomställning påverkar bilägare som har el- och hybridbilar. Som bilägare ska du inte behöva tänka så mycket på hur du ska färdas framåt – det sköter laddboxen och elnätet, och de flesta kommer heller inte att behöva ladda sin elbil varje dag, utan kanske varannan eller var tredje.

Även Energimyndigheten är inne på samma linje: strömmen kommer definitivt att räcka även om alla skulle byta till elbil redan nu. Men det kan på kort sikt uppstå lokala problem på olika platser där elnätets kapacitet inte är tillräckligt hög. Här finns det dock tydliga besked att förmedla. Alla politiska partier är överens om en fossilfri framtid.

Ambitionen är en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Det finns ett stort behov av att påskynda elektrifieringen av Sverige, därför kommer vi att starta upp El Bil Box Academy för att utbilda nya montörer. Enligt beräkningar kommer företag och verksamheter i Sverige att behöva installera 1, 8 miljoner laddstationer till 2025.

Vi drivs av att föra det gröna samtalet vidare och är nyfikna på ditt perspektiv. Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s globala hållbarhetsmål.

Låt oss mötas och få ut det bästa av varandra.

Offert inom 48 timmar! Fyll i formuläret så hörs vi snart!