Varför är elbilsladdning en viktig fråga för alla bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag? ​

Kostnadseffektiva och administrationsfria laddlösningar för bostadsrättsföreningar.

 • En fossilfri generation växer fram!
  Samtliga biltillverkare ställer om till el-och hybridbilar
 • Alla politiska partier är överens om en fossilfri framtid. En hållbar utveckling för miljön med ”…ambition om att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030” (Citat från miljö- och energidepartementet)
 • Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda el- eller hybridbilen
  Användandet av el- och hybridbilar ökar. Att ladda vid hemmet eller på arbetsplatsen är säkert och bekvämt.
 • Fler och fler Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag har laddplatser!
  Många fixar laddplatser. Intresset är nu stort! Många planerar nyinstallation eller en utbyggnad av fler laddplatser.
 • Ökar försäljningspriset på fastigheter
  En fastighet med laddplatser är attraktiv även vid försäljning. Tillgång till laddstationer ökar värdet av din tillhörandefastighet. Mäklare berättar att efterfrågan i samband med köp av fastighet ökar kraftigt.
 • Statliga pengar betalar hela 50% av kostnaden! – NATURVÅRDSVERKET (Bidrag)
  Det går att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Resterande kostnad kan tas ut genom höjd parkeringsavgift eller/och påslag av några öre per KWh för förbrukningen och medför då inte någon merkostnad och kan även finansieras på så sätt.

Offert inom 48 timmar! Fyll i formuläret så hörs vi snart!