• Varför lastbalansering? Hur fungerar det?

Varför?

Det kan vara dyrt att uppgradera eller riskera att överdimensionera elsystemet. Lastbalansering är en teknik som motverkar detta och används för att fördela den effekt som finns tillgänglig i huset bland olika förbrukare och samtidigt optimerar elbilsladdningen. Det innebär att man undviker dyra kostnader för högre säkringsstorlek eller oro för strömavbrott!

Hur fungerar det?

Lastbalansering mäter fastighetens elförbrukning samt anpassar och samtidigt optimerar elbilsladdningen efter hur mycket ström som faktiskt förbrukas i fastigheten. Förbrukningen i fastigheten kommer alltid att prioriteras och laddstationerna tillåts därför ladda precis så mycket som det finns ström över mot huvudsäkringen. För att detta ska vara möjligt behöver en nätverkskabel dras från laddboxen till huvudcentralen.

ETT EXEMPEL:

Inkommande el till varje fastighet är säkrad upp till en viss nivå dvs vanliga hushåll är oftast säkrat till 20-25 Ampere. Större fastigheter behöver en högre säkringsstorlek. I t ex en sådan fastighet med 20 laddplatser, där alla bilägare vill ladda sina bilar med hög effekt och det samtidigt, skulle säkringen i fastigheten inte räcka till. Det skulle innebära strömavbrott i hela fastigheten. Lastbalansering förebygger strömavbrott på grund av överbelastningen av elsystemet samtidigt som alla bilar laddar på maximal tillgänglig effekt!

Det finns följande två olika typer av lastbalansering:

Statisk lastbalansering

Vanligt för större parkeringsplatser som har många laddstationer:

  • Laddstationerna delar på en tilldelad maximal effekt som kan vara lika med storleken på huvudsäkringen.
  • Vid laddning av några få bilar samtidigt får alla full effekt. Blir det fler så dras laddeffekten ner på varje laddstation.
  • Vid laddning av väldigt många bilar samtidigt ställs bilarna i kö, den som kommer sist får vänta tills någon annan har laddat klart.

Dynamisk lastbalansering

En dynamisk lastbalanseringen tar hänsyn till alla övriga förbrukare i fastigheten och tilldelar kontinuerligt enbart den effekten till laddstationerna  som fastighetens elmatning klarar av.

    • Laddstationerna på parkeringen delar på effekten som finns kvar när fastighetens övriga förbrukare har tagit det som krävs.
    • Det innebär att elmatningen in till fastigheten används på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.
    • Det är vanligt att fastighetens övriga förbrukning bruka sjunka på natten och då stiger effekten som tilldelas laddstationerna.

Offert inom 48 timmar! Fyll i formuläret så hörs vi snart!