Dentsply

En heltäckande laddstationslösning för framtiden

Dentsply insåg tidigt att det borde vara en självklarhet att satsa på en grön energilösning för deras fordon. De kontaktade oss för en konsultation och därefter tog vi fram en skräddarsyddlösning som var anpassad efter deras behov och verksamhet. Vi insåg tidigt i processen att vår expertis inom projektering skulle vara avgörande för ett lyckat resultat. Den tekniska specifikationen för projektet inkluderade en rad utmaningar, men med en lyckad planering och koordination fick vi ut det bästa av varandra. Innan vi påbörjade installationen utförde vi en 250 meter lång grävning, som var anpassad efter två trafikerade gator och ett installerat sprinklerssystem. För oss var det viktigt att trafiken skulle kunna röra sig obemärkt förbi under tiden som projektet var igång och det har vi fått positiv respons för i efterhand. På plats hos Dentsply installerade vi 40 laddstationer av modellen Charge Amps Aura och vi har förberett parkeringen så att vi i framtiden kan installera ytterligare 120 boxar. Hela projektet tog en vecka från start till mål eftersom att vi alltid är fokuserade och effektiva under processens gång. Vid slutbesiktningen fick projektet grönt ljus utan några anmärkningar, vilket alltid är en prioritering för oss. Ett lyckat samarbete är alltid värt att uppmärksamma och vi vill tacka Dentsply för möjligheten att möta framtiden tillsammans med oss.

Begär offert ! Fyll i formuläret så hörs vi snart!