Samfällighetsföreningar

Rättvis laddning för samfällighetsföreningar!

Samfällighetsföreningar underhåller vissa gemensamma ytor tillsammans eftersom de ägs av alla fastighetsägare. Samfälligheter som vill installera laddstationer behöver således tänka på att installationen måste rymmas inom deras anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet talar bland annat om vilka möjligheter som finns för installation av laddstationer. Kontakta Lantmäteriet vad som gäller för just er anläggning.

Är inte alla fastighetsägare överens om att installera laddstationer på parkeringen kan det nämligen innebära en process att få tillstånd att utföra installationen.

Regeringen har på grund av uppmärksammade hinder att bygga ut ladd infrastrukturen gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet föreslå åtgärder för att det ska kunna vara enkelt för alla att skaffa laddstationer i framtiden!  Vi från EL BIL BOX inväntar och bevakar svaret från regeringen. 

Läs gärna mer om ”Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon” och hela den klimatpolitiska handlingsplanen på regeringens hemsida.

 

Boka ett kostnadsfritt och förbehållslöst platsbesök med oss för platsanalys med vår elektriker och säljare

Skräddarsydd och fördelaktig offert 

50% bidrag från Naturvårdsverket för den totala installationskostnaden vi hjälper gärna med ansökan

Erfarna medarbetare för varje delmoment från start till mål

Inga abonnemangskostnader eller andra avgifter!

Kostnadsfri molntjänst och APP

Full kontroll men ingen administration krävs!

Begär offert ! Fyll i formuläret så hörs vi snart!