“Vita Sträckor”

En Fokuserad Översikt av Laddinfrastruktur för Långa Resor

Enligt Trafikverkets riktlinjer är valet av sträckor för långa personresor funktionellt prioriterade. En grundlig översyn har genomförts för att identifiera områden där tillgången till snabbladdinfrastruktur är bristfällig, och dessa områden, kallade ”vita sträckor,” är målet för täckning.

Men vad karakteriserar en ”vit sträcka”? För att klassificeras som sådan måste en sträcka sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och vara över 10 mil från befintliga laddstationer. För större riksvägar och europavägar gäller att det ska saknas likströmsladdning på 150 kW eller mer, och det ska vara över 6 mil mellan befintliga laddstationer.

Trafikverkets prioritering av dessa sträckor baseras på trafikflödet, där de sträckor med lägre trafikflöde prioriteras. För att stödja utvecklingen av laddinfrastrukturen beviljar staten, genom Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket, ekonomiskt stöd till snabbladdstationer.

Denna övergripande åtgärd syftar inte bara till att täcka vita sträckor utan också till att främja och stärka den övergripande laddinfrastrukturen för långväga resor.